ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία επανδρωμένη με το ανάλογο τεχνικό προσωπικό δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

Μηχανολογικές μελέτες επαγγελματικών χώρων και κατοικιών (όπως γραφεία, βιομηχανίες, εργοστάσια, καταστήματα, ξενοδοχεία, καταστήματα μαζικής εστίασης κ.α.), σχετικά με τον κλιματισμό, τον εξαερισμό, τα δίκτυα αεραγωγών, αλλά και την θέρμανση και τον δροσισμό εξωτερικών χώρων. 

     

 

Προμήθεια και εγκατάσταση παντός τύπου κλιματιστικών μονάδων, εξαεριστήρων, αεραγωγών, συστημάτων θέρμανσης, μηχανημάτων αερισμού, καθώς και συστημάτων δροσισμού ή θέρμανσης υπαίθριων χώρων.

 

 

Συντήρηση, καθαρισμός και επισκευή μονάδων & συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού (παντός τύπου μηχανήματα κλιματισμού, εξαεριστήρες, αεροκουρτίνες, αεραγωγοί κ.λ.π.).Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στις παρακάτω φωτογραφίες: