Υπηρεσίες Ηλιακού Θερμοσίφωνα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Απαραίτητη για την κάλυψη 10ετούς εγγύησης-ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  ΗΛΙΑΚΟΥ 65,00€ ):

  • Καθαρισμό δεξαμενής από τα άλατα που έχουν επικαθήσει  στα τοιχώματα της δεξαμενής (δοχείου boiler) και του συλλέκτη
  • Άνοιγμα της αντίστασης του ηλιακού
  • Αντικατάσταση ανοδικής προστασίας δοχείου
  • Αντικατάσταση φλάντζας
  • Έλεγχος ηλεκτρικής αντίστασης και θερμοστάτη
  • Έλεγχος ασφαλιστικής βαλβίδας
  • Έλεγχο της καλής λειτουργίας του ηλιακού θερμοσίφωνα 
  • Έλεγχος μονώσεων/θερμοστάτη
  • Εξωτερικός καθαρισμός στους συλλέκτες 
  • Συμπλήρωμα αντιψυκτικού υγρού στον συλλέκτη

Δεν υπάρχουν προϊόντα.